Home

Architektonická soutěž 2021

Architektonická soutěž 2017 společnosti Wienerberger - cihlový dům budoucnosti § 11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s nor Architektonická soutěž Beton a architektura 2017. Beton a architektura 2017. Vyhlašovatelé: Fakulta architektury VUT v Brně. Vítězové ideové architektonické soutěže e4 - cihlový dům budoucnosti byli oficiálně oznámeni dne 19. 6. 2017. Posláním soutěže, kterou vyhlásila společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., bylo získat originální architektonická řešení cihlových rodinných domů s pálenou střešní krytinou v souladu s požadavky na výstavbu budov po roce 2020 24.2.2017 Architektonická soutěž ulice Umělecké. Pohled z Nádražní ulice. Foto: Josef Zajíc. O architektonickou soutěž na proměnu Umělecké ulice v Ostravě je velký zájem. Do soutěže na revitalizaci určeného prostoru se v dané časové lhůtě přihlásilo 23 soutěžících. Jejich úkolem bylo navrhnout architektonicko. Ideová architektonická soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., byla v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů vyhlášena dne 24. 2. 2017. Účelem soutěže je inspirovat soutěžící k vytvoření architektonických ideových návrhů rodinných domů, které budou v souladu s ideou konceptu e4 společnosti Wienerberger a.

Architektonická soutěž 2017 - stavebnivyrobekroku

Dne 14.12.2017 byla vyhlášena Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž. Předmětem soutěže bylo řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a doplňkovým provozem v podobě malometrážních bytů pro zaměstnance a prostorů pro ZUŠ Architektonická soutěž je hledání nejlepšího řešení a projektového partnera, v případě veřejných zadavatelů i způsob zadání veřejné zakázky na návrh domu, územní studie, rekonstrukce nebo úpravy veřejného prostoru. Tento způsob je transparentní, velmi objektivní, a v dnešní době běžně uplatňovaný

Architektonická soutěž Beton a architektura 2017

 1. Zahajovací konference 22. června 2017; Mezinárodní architektonická soutěž na Centrálu Správy železnic Správa železnic se rozhodla vytvořit moderní a efektivní prostředí pro své pražské zaměstnance formou centralizace do jedné lokality. V souvislosti s tímto záměrem nyní vyhlašuje mezinárodní architektonickou.
 2. 3 důvody, proč se registrovat. Získejte přístup ke vzorům smluv, vyhláškám, zákonům a všemu důležitému pro výkon profese Představte veřejnosti svoje portfolio, pozvěte ji na svoje akc
 3. Mezinárodní architektonická soutěž na rozšíření Kongresového centra Praha (KCP) má konečně svého 7.9.2017 Spor o Náměstí v Meziříčí trvá, referendum neprošl
 4. 2017 proběhlo hodnotící zasedání porotců soutěže - do této soutěže bylo podáno celkem 12 architektonických návrhů. - Hned v úvodu zasedání porota hlasovala o vyloučení 2 účastníků soutěže (návrh č. 9 a 12), Architektonická soutěž - Vstupní brány Author

Výtvarně-architektonická soutěž Umělecké dílo pro kopec Vinice - Kolín město Kolín 01.10.2019 - 07.01.2020. načíst dalš Soutěž je vyhlášena jako užší, anonymní, jednokolová, projektová architektonická. 16. 5. 2017 vyhlášení soutěže 6. 6. 2017 lhůta pro podání přihlášek (portfólií) do soutěže 26.6 2017 workshop - prohlídka místa 7. 9. 2017 odevzdání návrhů CENy 1.cena - 70.000 Kč 2.cena - 40.000Kč 3.cena - 30.000K Architektonická soutěž: Architektonická soutěž Vstupní brány Výstaviště Praha vyhlášená v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dne 19. 1. 2017 zveřejněním soutěžních podmínek na stránkách. STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ BETON A ARCHITEKTURA 2017 80 BETON • technologie • konstrukce • sanace 6/2017 Letošní, již čtvrtý ročník studentské ar-chitektonické soutěže Beton a architek-tura probíhal v porovnání s předchozí-mi soutěžemi Beton a architektura z let 2011, 2013 a 2015 v novém duchu

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města Planá nad Lužnicí, 2014, CZ - 1.místo - příprava realizace pro 2014-2018 Zdůvodnění zvoleného celkového územního řešení Město Planá je jihočeské město na řece Lužnici s průmyslovou tradicí URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ AREÁLU DRAHÁŇ ODPOVĚDI NA DOTAZY K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM A SOUTĚŽNÍM PODKLADŮM K DATU 10. 4. 2017 V souladu s odst. 12.3.1 a 12.3.2 soutěžních podmínek (dále jen SP) uvedené soutěže jsou zveřejněny odpovědi na dotazy k předmětu soutěže

Najdi Tetín, neobjevený poklad zapomenutý na okraji vápencových skal a jeskyní Českého krasu. Jeho hodnota byla formována dlouhou historií, která se pojí nejen s počátkem dějin Slovanů, ale ještě mnohem dříve. Úkolem je vycítit krásu místa a silný génius loci snad vycházející z položení sídla na ostrohu vyvýšeném nad řekou Berounkou a dech beroucích. Vyhlášení architektonické soutěže. Soutěž byla zahájena dne 26. 11. 2020 zveřejněním ve věstníku veřejných zakázek. Architektonická soutěže ve Velešíně získala regulérnost ČKA dne 9 V roce 1999 proběhla i architektonická soutěž na lávku právě mezi Karlínem a Holešovicemi, kterou vyhrál tým profesorky Aleny Šrámkové. Její realizaci ale definitivně pohřbily povodně o tři roky později, které zvýšily požadavky na protipovodňová opatření Prostudoval jsem si vše dostupné od zadání architektonické soutěže, přes vítězný návrh až po veškeré veřejně přístupné stanoviska některých zástupců města. Dámy a pánové, nejpodstatnější věcí je, že akce Náměstí Velké Meziříčí přesahuje existenci stávajícího zastupitelstva města. Proto je potřeba vytvořit takový konsenzus, aby příští. Architektonická soutěž Konkrétní aktivity na záchranu areálu zahájilo město Ostrava před více než pěti lety. Historický objekt odkoupilo od společnosti Bauhaus spolu s dřívějším hobbymarketem a přilehlými pozemky v listopadu 2016 za 80 milionů korun

Architektonická soutěž e4 má své vítěze Začátkem roku 2017 proběhla ideová architektonická soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. a vítězem se stal návrh č. 16., vytvořený autorem Ing. arch. Bohumilem Brůžou. Vyhlášení soutěže Účelem soutěže bylo inspirovat soutěžící k vytvoření architektonických ideových návrh Užší architektonická soutěž o návrh probíhala od 11. 4. 2019 do 23. 8. 2019. Porota soutěže: Členové nezávislí: Petr Hrůša (předseda poroty do 25. 7. 2019), Jakub Kynčl (předseda poroty od 12. 9. 2019), Jitka Ressová, Petr Velička. Členové závislí: David Beke (místopředseda poroty), Martin Kukla, Vít Zema

Architektonická soutěž - zápis hodnotící komise op. [PDF, 4,8 MB] (14.3.2018) Odpovědi na dotazy 2 [PDF, 218 kB] (22.12.2017) Odpovědi na dotazy 1 [PDF, 254 kB] (12.12.2017 soutěž: veřejná architektonická soutěž na nové administrativní centrum Lesů České republiky. umístění: 3. místo. lokalita: Hradec Králové. vyhlašovatel: Lesy České republiky, s. p. autoři návrhu: DAM architekti a Land05 (krajinářská část) Rok: 2016 - 2017 24.03.2017 - Zastupitelé na svém březnovém zasedání rozhodli o vzniku dopravního terminálu a lávky spojující terminál se železniční zastávkou. Na návrhy vyhlásí architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů. Zároveň schválili i složení poroty, která bude jednotlivé návrhy posuzovat Standartním postupem by architektonická soutěž měla být zejména u veřejných investic nad 50 miliónů korun, což se v praxi bohužel stává velmi zřídka, jak dokládá např. vlajková investice hlavního města Prahy a Dopravního podniku ve výši 50 miliard korun do nové linky metra D Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města Planá nad Lužnicí, 2014, CZ - 1.místo - příprava realizace pro 2014-2018 Jsme rádi, že můžeme oznámit, že jsme vyhráli 1.místo v architektonické soutěži do Plané nad Lužnicí

Ročník 2017. Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila dne 18. ledna 2017 2. ročník České ceny za architekturu. Do soutěžní přehlídky, jež byla otevřena architektonickým realizacím za posledních 5 let, se jich přihlásilo hned 249 Architektonická soutěž na rekonstrukci jatek 25. 1. 2017. Ostravští zastupitelé souhlasili ve středu 25. ledna s vyhlášením architektonické soutěže na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek, kterou město odkoupilo v listopadu loňského roku od společnosti Bauhaus společně s bývalým hobbymarketem za 80 milionů.

Do soutěže mohou být zařazeny školní projekty zpracované v akademickém roce 2016/2017. 2. DRUH SOUTĚŽE. Ideová architektonická soutěž se vyhlašuje pro studenty vysokých škol architektury v ČR. 3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽ Mezinárodní architektonická soutěž na konverzi bývalých jatek běží 15. 2. 2017. Odesláním oznámení o zahájení soutěže k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek byla v pátek 3. února zahájena soutěž na rekonstrukci historické budovy bývalých jatek.. Architektonická soutěž. Městská část vyhlásila architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava. 24. května 2017; redakce portálu; Termín pro podání návrhů na řešení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení na Suchdol a.

Architektonická soutěž „e4 - cihlový dům budoucnosti zná

TZB-info / Facility management / Architektonická soutěž Creative Office Awards pro studenty architektury Architektonická soutěž Creative Office Awards pro studenty architektury 24.6.201 Magistrát města Ostravy vyhlásil k 14. prosinci otevřenou architektonicko-urbanistickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru Umělecké ulice. Ulice je kolmá na nově rekonstruovanou Nádražní ulici a také na Jurečkovu ulici

O architektonickou soutěž na proměnu Umělecké ulice v

Zahajovací konference 22. června 2017; Architektonická soutěž Předmět soutěže. Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu podoby nového sídla Správy železnic v jižním sousedství připravovaného Terminálu Smíchov podél Nádražní ulice v Praze 5 r. 2004 Přírodovědecká fakulta v Olomouci - architektonická soutěž (4. místo - odměna) r. 2004 Rekonstrukce dolního náměstí - Olomouc - architektonická soutěž r. 2017 Projekt budovy v Čechově ulici ve Šlapanicích - vyzvaná architektonická soutěž Téma / architektonická soutěž. 22. 11. 2019. 28. 11. 2017. Dům v cihlové zahradě Vizualizace uvnitř Architektonickou soutěž na rekonstrukci budovy, ve které bude mít své nové sídlo úřad Prahy 7, vyhrál Atelier bod architekti. Praha 7 má.. Ideová architektonická soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., byla v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů vyhlášena dne 24. 2. 2017. Účelem soutěže je inspirovat soutěžící k vytvoření architektonických ideových návrhů rodinných domů, které budou v souladu s.

Transgas (Praha) – Wikipedie

Architektonická soutěž „e4 - cihlový dům budoucnosti

 1. Mezinárodní architektonická soutěž na rozšíření Kongresového centra Praha (KCP) má konečně svého 8.9.2017 Sobotka slíbil, že vláda vyčlení peníze na Veletržní palá
 2. SOUTĚŽ S KRAJÁNKOVÁMI VOLNOČASOVKAMI. Více informací. LETNÍ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ 2019. Více informací. RUDOLF 2019. společné bydlení. Více informací. VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 2018 . Hurá, prázdniny! Více informací. LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 2017 . Krajánci pro 20.ročník festivalu Literární Františkovy Lázně
 3. Studentská architektonická soutěž. Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu, v němž bude plnohodnotně využit beton jako materiál konstrukční (např. vysokopevnostní, UHPC či lehké konstrukční betony) nebo funkční (např. lehké tepelně izolační nebo těžké stínicí betony) nebo estetický beton (např.
 4. ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ Na plochu Ješutova náměstí a náměstí II. odboje se v současnosti připravuje veřejná anonymní architektonická soutěž ve spolupráci s architektem Kovačevičem z ateliéru MOBA. Projekt počítá s budoucím zapojením vítěze arch. soutěže a to zejména při tvorbě možného interaktivního prvku v.
Rekonstrukce knihovny | Město Milevsko

Téma / architektonická soutěž. Dnes. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb. Dnes. 2017. Do letošního ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 249 děl. Mezinárodní porota pak nominovala celkem 42 děl do užšího výběru. Z... 28. 11. 2017 Veřejná architektonická soutěž pojmenovaná po významném plzeňském staviteli po čtyřech letech opět hledá a hodnotí nejkvalitnější novostavby. Stavby dokončené od ledna 2014 do prosince 2017 na území města Plzně může bezplatně přihlásit každý, kdo do konce února 2018 vyplní formulář na webu. soutěž 04/2018. Architektonická soutěž na rekonstrukci objektu Městského muzea v Rýmařově. Návrh získal odměnu. 10.17 Viladům Preslova, Brno realizace 2017. Rekonstrukce bytového domu v Masa- rykově čtvrti. Díky novému dispozičnímu uspořádání jsme získali z původních tří bytů, bytů devět..

Architektonická soutěž - LOŠBATE

 1. Podobu městské bytové výstavby poprvé určí architektonická soutěž. 13. červen 2017. Rada města Brna dnes schválila záměr výstavby bytových domů v lokalitě vnitrobloku Francouzská a uspořádání jednofázové architektonicko-urbanistické projektové soutěže
 2. architektonická soutěž ↳ Archeologický výzkum jižní strany Smetanovy ulice mimo jiné odhalil čtyři velké zahloubené objekty. Jedná se o suterény domů vzniklých při výstavbě nového královského města po roce 1266. Domy nad sklepy nesly dřevěné rohové sloupy. Až na zbytky jediného z nich se nedochoval žádný
 3. Články na Českobudějovický deník se štítkem architektonická soutěž. Stavba nové Hýlačky je na dosah Tábor - Jen vstupní schody a základová deska zbyly z 91 let staré rozhledny Hýlačka v táborských Větrovech
 4. Články na Mostecký deník se štítkem architektonická soutěž. 11.12.2017 7 Petice hájící Repre neuspěla Most - V Mostě pokračuje spor o budoucnosti kulturního domu. Navrch má radnice. 27.11.2017.
 5. Architektonická soutěž Městská část vyhlásila architektonicko-krajinářskou projektovou soutěž o návrh zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava. Termín pro podání návrhů na řešení veřejného prostoru s novým hřbitovem, sadem, okolím kaple sv. Václava a jejich napojení n
 6. Vytvořeno / změněno: 30.3.2017 / 30.3.2017. Kontext Umístění: Složky dokumentů > náměstí > Inspirační projekty . Hledaný výraz: Zodpovídá: v aktuálním kontextu (Architektonická soutěž) včetně podřízených složek dokumentů.

KRAJINÁŘSKO-ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ K BUDOUCÍ PODOBĚ PAMÁTNÍKU V LETECH Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Soutěž zná svého vítěze Praha, 9. 6. 2020 Muzeum romské kultury, s.p.o. vyhlašuje vítěze krajinářsko - architektonické soutěže na podobu budoucího památníku Lety. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách Dvoufázová veřejná projektová architektonická soutěž. Zdroj Lesy České republiky, s. p. Vložil Tisková zpráva. 12.7.2016 - 10.1.2017 Datum zveřejnění výsledků: Lesy ČR chtějí na své sídlo v červenci vyhlásit soutěž architekt.

Soutěže - Architektonické soutěže - ing

 1. Architektonická soutěž. Aktuálně Akce 2017. Seniorské odpoledne; Dětský krojový ples; Spolkový ples; Obecní + školní ples; Dětský karneval; Fašaňková zábava; Autorské čtení.
 2. Články na Jablonecký deník se štítkem architektonická soutěž
 3. Články na Českobudějovický deník se štítkem architektonická soutěž
 4. Část č. 1: Špitálské předměstí (ÚS 5) (15.2.2017) Kontext Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty MMJ > Dokumenty - oddělení územního plánování, památková péče > Územně plánovací dokumentace > Územní studie obcí > Jihlava > Územní studie - Jihlava, I. etapa > Architektonická soutěž - Územní studie.
 5. Články na Žďárský deník se štítkem architektonická soutěž. 20.10.2017 6 V Meziříčí budou lidé v referendu rozhodovat o osudu Náměstí Velké Meziříčí - Volební místnosti dnes otevírají dveře prvním voličům..
 6. architektonická soutěž / 2020 atrium Správa železnic Dlážděná, Praha 1 návrh / 2020 interiér bytu 5. května, Praha 4 návrh / 2019 rodinná vila projekt / 2017 úpravy kancelářských prostor Business Centrum Vyšehrad projekt_realizace / 2017 bývalý augustiniánský klášte

Mezinárodní architektonická soutěž na Centrálu Správy

Námět Vytvoření centrálního prostoru městské části Krásno postoupil v rámci konkurzu měst mezi ty, na které bude vyhlášena veřejná urbanisticko-architektonická soutěž. Výsledky soutěže budou známy 24. září. Posláním soutěže je vrátit veřejným prostranstvím měst jejich krásu a přispět k tomu, aby se stala místem setkávání a chloubou města. Letošním. Vstupní areál Botanické zahrady hl. m. Prahy, 2017. UŽŠÍ SOUTĚŽ O NÁVRH Předmět soutěže / Zpracování architektonicko-krajinářského řešení hlavního vstupu severního areálu Botanické zahrady hlavního města Prahy. Součástí komplexního řešení areálu byl administrativní kulturně-společenský a prodejní objekt a. Interní ideová architektonická soutěž pro studenty Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. BETON A ARCHITEKTURA 2013. Vyhlašovatelé: Fakulta architektury VUT v Brně. Svaz výrobců cementu ČR. Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Ceny a odměny v kategorii Architektura - volné téma Články na Liberecký deník se štítkem architektonická soutěž

Nabídku podat do: 22.06.2017 14:00 Název, druh zakázky a popis předmětu Název: Ideová architektonická soutěž na řešení přestavby vstupního prostoru objektu Celetná 20 v Praz OSHR 9.3.2017 ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ - PARTICIPACE VEŘEJNOSTI - STARÝ PLZENEC HISTORIE NEDÁVNÁ 1984 - plán na zástavbu panelovými domy . 1998 - urbanisticko - architektonická soutěž - dostavba Smetanovy ulice 2010 - urbanistická studie - dostavba centra . VIZE ROZVOJE MĚSTA. Architektonická soutěž zná svého vítěze. O podobě Slezanky bude jasno po létě Z výběrového řízení vyšla nejlépe nabídka pražské firmy Re:Architekti. Za naplánování nové podob Téma / architektonická soutěž. 22. 11. 2019. Beton se vznáší nad vodami a dělá lidem službu i radost. Prolnutím technologie, architektury a umění.

Články na Liberecký deník se štítkem architektonická soutěž. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem Superstudio je ideová soutěž pro studenty vysokých škol, která se zaměřuje na aktuální témata měst a společnosti z perspektivy architektury a urbanismu. Charakter soutěže je určen časovým omezením a volností tvorby v rámci minimálních, ale striktních limitů. Účastnící se týmy mají přesně 24 hodin na zpracování.

ČKA - cka.c

V roce 2017 byla vyhlášena architektonická soutěž na podobu mostu. Celkem bylo podáno 38 návrhů, v říjnu 2018 rada města ze 7 předvybraných vybrala návrh ateliérů Tubes a Atelier 6. Podoba mostu je inspirována kubistickými prvky, respektuje okolí a tradiční pražské obloukové mosty PLZEŇ: Jak pozvednout architektonickou kvalitu centra plzeňských Slovan, která dnes spíše upadá, má vyřešit vyzvaná architektonická soutěž CENA NADACE PROMĚNY 2017. Z dvanácti oslovených ateliérů potvrdilo zájem soutěžit devět. K účasti vyzval zadavatel soutěže pět z nich Vítězové ideové architektonické soutěže e4 - cihlový dům budoucnosti byli oficiálně oznámeni dne 19. 6. 2017. Posláním soutěže, kterou vyhlásila společnost Wienerberger cihlářský průmysl, bylo získat originální architektonická řešení cihlových rodinných domů s pálenou střešní krytinou v souladu s požadavky na výstavbu budov po roce 2020 24.03.2017 - Zastupitelé na svém březnovém zasedání rozhodli o vzniku dopravního terminálu a lávky spojující terminál se železniční zastávkou. Na návrhy vyhlásí architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů. Zároveň schválili i složení poroty, která bude jednotlivé návrhy posuzovat

architektonická soutěž - Deník

architektonická soutěž Dne Září 14, 2017 Září 18, 2017 Inovace , Magistrát hlavního města Prahy , Magistrátní kauzy , O mně , Ostatní , Podporuji , Smart City , Zajímavé článk Architektonická soutěž představuje transparentní způsob, jak získat co nejkvalitnější návrhy úprav, díky kterým zde můžeme vytvořit příjemné místo odpovídající významu ulice, řekla radní Jana Burgerová. Autor: Redakce 30.11.2017 Diskuze. architektonická soutěž, František Křižík, Praha, Praha 7, městská. O soutěži. V Pardubicích byla v září roku 2017 ukončena architektonická soutěž. Předmětem soutěže bylo nalezení vhodného architektonického řešení Pietního území Zámeček v Pardubičkách, které je národní kulturní památkou (NKP) The next video is starting stop. Loading... Watch Queu

Hlavní článek: Architektonická soutěž. Obrázky, zvuky či videa k tématu Architektonické soutěže ve Wikimedia Commons; 2017 v 08:43. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci, případně za dalších podmínek 01/2017 (ve spolupráci s Ing. arch. Janem Smékalem) STEHLIKARCHITEKTI, ING. ARCH. PAVEL JURA ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ, MgA. Svatopluk Sládeček Základní škola Psáry. Téma / architektonická soutěž. Včera. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb. Včera. 2017. Do letošního ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 249 děl. Mezinárodní porota pak nominovala celkem 42 děl do užšího výběru. Z... 28. 11. 2017 Architektonická soutěž e4 - cihlový dům budoucnosti zná své vítěze! Vítězové ideové architektonické soutěže e4 - cihlový dům budoucnosti byli.. architektonickÁ soutĚŽ pro studenty superstudio mÍŘÍ poprvÉ na slovensko Publikováno 1. února, 2018 31. ledna, 2018 - Soutěže Poprvé v osmileté historii architektonicko-urbanistické ideové soutěže Superstudio se budou moci zapojit také studenti slovenských vysokých škol

archiweb.c

Otáčivé hlediště zůstane v krumlovské zámecké zahradě

Články na Břeclavský deník se štítkem architektonická soutěž Nevyužitý areál bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí v roce 2017. Jak vedení města s desítkami tisíc čtverečních metrů pozemků naloží, má napovědět architektonická soutěž. Na jejím vyhlášení a podobě spolupracuje radnice s Českou komorou architektů a dalšími odborníky Články na Českokrumlovský deník se štítkem architektonická soutěž. Nyní řešíme, jaká točna bude Český Krumlov - Ministr kultury Daniel Herman se snaží vybalancovat postoje památkářů i ctitelů světově proslulého Otáčivého hlediště v Českém Krumlově

Architektonická Soutěž O Návrh Památník Zámeče

Mezinárodní architektonická soutěž na rozšíření Kongresového centra Praha (KCP) má konečně svého 7.9.2017 Spor o Náměstí v Meziříčí trvá, referendum neprošl Ing. Markéta Kohoutová. K vinicím 50 Praha 6 - Nebušice 164 00. IČ: 86941861 +420 603 541 033 +420 773 222 338. info@soutez-o-navrh.cz. PhDr. Markéta Pražanov Konkrétní umístění a rozdělení cen bude zveřejněno na slavnostním vyhlášení na přelomu října-listopadu 2017. ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ dle Soutěžních podmínek musí soutěžící odevzdat průvodní zprávu (A4, .doc nebo .pdf) a prezentační panel (584x900 mm, .pdf)

Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města

architektonická soutěž 2020 autor: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová ČESKÁ CENA ZA ARCHITEKTURU 2017 - nominace mezi finalisty. csl. rodinný dům, Praha západ. projekt 2008, dokončeno 2014. foto: Andra Thiel Lhotáková. 0 27.04.2017 | Stavbou roku Jihomoravského kraje za loňský rok je i archeopark 0 14.10.2016 | Archeopark Pavlov získal prestižní titul Stavba roku 0 14.10.2016 | Stavbami roku 2016 jsou tunel, muzeum či stezka v oblacíc Kancelář architekta města Brna (KAM) a Správa železnic zahájily mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonickou soutěž, ze které vzejde autor podoby nového.. Články na Strakonický deník se štítkem architektonická soutěž. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem

Architektonická soutěž - Oficiální stránky obce Tetí

Po soutěži na most na PKH následuje architektonická soutěž na návrh smuteční síně na litvínovském hřbitově. Své návrhy mohou soutěžící podávat do konce srpna. Hodnoticí zasedání poroty je předběžně stanoveno na 8. až 9. září 2017, uvedla starostka města Kamila Bláhová Kladno - Urbanistická a architektonická soutěž města Kladna o návrh na nový vzhled ulice T. G. 27.5.2016 Centrum Benešova se změní, město vypíše veřejnou architektonickou soutěž

Veřejná anonymní architektonická soutěž je tak jedním ze základních prostředků proti korupci a klientelismu! Poslední soutěž v Přerově v roce 2003 Vítězný návrh soutěže v r. 2003 na Tyršův most v Přerově (1. cena - Vilém Juttner, Petr Damek, Jaroslav Baron, Jaroslav Černý podpis smlouvy na zhotovitele 06/2017 . předpokládané ukončení etapy A 12/2019. Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK . Jednokolová vyzvaná anonymní projektová architektonická soutěž. Vydáno: 25. února 200 Unikátní rezidence Sakura developerské společnosti Realism, která je po celém svém obvodu lemována bujnou vegetací, navázala na předchozí úspěchy na mezinárodním poli. Dostala se na finální shortlist prestižní celosvětové soutěže WAN Awards 2020 v kategorii Future Projects - Residential (projekt byl přihlášen před svým dokončením)

Téma / architektonická soutěž. 24. 11. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb. 24. 11. Cena za architekturu Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží Hasičská zbrojnice a zázemí.. Fullscreen architektonická soutěž na domov důchodců lokalita: Čelákovice rok: 2017 spolupráce: M1 architekti (Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch. Pavel Joba) Návrh vznikl v rámci atelieru M1 architekti. Dům seniorů navrhujeme jako solitér v zeleni Články na Jindřichohradecký deník se štítkem architektonická soutěž

Revitalizace dominikánského kláštera v Chebu s návazností

Architektonická soutěž Spolkový dům Velešín

Rychlá navigace: Úvod » Uchazeči » Architektonická soutěž pro žáky ZŠ. Zpět na předchozí. Doporučit. Mapa webu A. A. A. Architektonická soutěž pro žáky ZŠ . Pro školní rok 2016-2017. Pro školní rok 2017-2018 budou informace zveřejněny po vyhlášení soutěže. Souhlasím, že tento web smí ukládat cookies Souhlasím Články na Moravskoslezský deník se štítkem architektonická soutěž. 14.10.2017 19 1 Ostravská jatka jsou znovu pod palbou kritiky. Práce kvapná, málo platná Za rok se mělo začít přestavovat, do dvou let mělo být hotovo.. Veřejná jednofázová architektonická soutěž o návrh Nový městský úřad a úprava okolí ve městě Lázně Bělohrad Ing. arch. Tomáš Veselý Tomkova 4, 150 00 Praha 5, +420 251 566 582, +420 603 554 876 , info@arch-souteze.cz Zadavatel: Město Lázně ělohrad, nám. K.V.Raise 35, 507 81 Lázně ělohra Architektonická soutěž na bytový dům na Kostelní ulici v centru Ostravy; Aktuálně o Černé kostce - kraj se dohodl s architektem Kubou na pokračování projektu [+] 2017 (105) [+] Prosinec(8) Přejeme vám klidné svátky; Cenu města Ostravy obdržela in memoriam Blažena Przybylová, město ocenilo i další osobnost 2017 ekologické stavby Soutěž soběstačných domů zná své vítěze! Tady jsou! GALERIE. Zdroj: Český ostrovní dům Téma: bydlení. Architektonická soutěž Český ostrovní dům, která hodnotí energeticky soběstačné stavby, zná své letošní vítěze. Podívejte se na ty nejlepší

Výsledky architektonické soutěže na lávku mezi

Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně — Česká

Architektonická soutěž: Jihlav

Velkomeziříčsko - K dopisu dvanácti kolegů starostoviChytne Kongresák druhou mízu? | VyšehradskejSvéráznou budovu Fakulty architektury ČVUT představuje
 • Hry pro seniory na hrubou motoriku.
 • Wacom homepage.
 • Šlapací motokára berg.
 • Motorové rosiče mountfield.
 • Slovenská hymna noty.
 • Nezobrazují se ikony na ploše windows 7.
 • Uštknutí zmijí příznaky.
 • Detoxikace doma.
 • Pravoúhlé promítání.
 • Kriminální tetování.
 • My cooking diary pohankova kase.
 • V10e.
 • Rozpoznání obličejů.
 • Týden po oplodnění příznaky.
 • Pronajem obchodu praha 10.
 • Frank sinatra i love you baby year.
 • Drak bezzubka plyšák.
 • Nemam rasy.
 • Roční zúčtování daně 2018.
 • Diffusil pro psy.
 • Obří slalom rozdíl super g.
 • Hasit 150.
 • Malířské cesty soláň.
 • Handkeho galerie šternberk.
 • Výtok z konečníku diskuze.
 • Brusinky k masu.
 • Pivoňka bílá.
 • Svatební pravidla vtipně.
 • Matematika in.
 • Převod mkv do avi online.
 • Curaprox black is white.
 • Průhledný hlen v těhotenství.
 • Tržní cena.
 • Canon selphy cp1300 papir.
 • Kožní praha 9 vysočany.
 • Nemam rasy.
 • Tlapková patrola česky online.
 • Kvantitativní výzkum diplomová práce.
 • Kalenetika.
 • Sluchátka beats bazar.
 • Redukovaný moment setrvačnosti.