Home

Slangové slova

Slangový slovník BestPage hubu kolem hlavy => intenzivně se smát směj se hezky => měj se hezky olbram => týpek, který se přílisto zubí gebit se => smát s Podkategorie. Zobrazuje se 17 podkategorií z celkového počtu 17 podkategorií v této kategorii. A Slangové výrazy/angličtina‎ (112 str.) Slangové výrazy/angličtina‎ (112 str. Jednotlivé slangy a slangové okruhy Vojenský slang. Vojenská mluva měla odedávna argotický ráz, alespoň ve smyslu vysokého počtu vulgarismů, zde však řazení mezi slangy nevzbuzuje žádné pochybnosti. Český vojenský slang odráží radikální politické proměny v průběhu 20. století Stránka pro tvorbu slangového slovníku. Všechny slangové výrazy posílejte na e-mail slang-slovnik@seznam.cz V rubrice Soubor se slangovýmy výrazy naleznete odkaz na stránku, kde si stáhnete soubor s názvem SLANGOVY_SLOVNIK.xls Po odeslání emailu by se slangový výraz v souboru měl objevit nejpozději do 48 hodin Slangový výraz nemusí být nespisovný, zatímco výraz argotický je nespisovný vždy! slang = mluva příslušníků urč. zaměstnání n. uzavřené společenské skupiny spojené společným zájme

Slangové a nárečové slová, ktoré používame a nie každý im

Slangový slovník BestPage

 1. Stránky v kategorii Slangové výrazy/čeština Zobrazuje se 200 stránek z celkového počtu 358 stránek v této kategorii. (předchozí stránka) (další stránka
 2. Slang je nespisovný útvar jazyka, který je charakteristický pro mluvčí náležející k určité zájmové nebo profesní skupině. Rozdíly oproti spisovnému jazyku spočívají především ve slovní zásobě.. Někdy se rozlišuje: slovní zásoba profesionální - zahrnující nespisovné názvy odborné rozšířené v daném pracovním okruhu (profesní slang, respektive.
 3. Tento seznam rozhodně není vyčerpávající a kompletní a neobsahuje všechny hovorové výrazy, které se v souvislosti s drogami užívají. Označení mívají také svá regionální specifika a mohou se v závislosti na drogové scéně průběžně měnit

Kategorie:Slangové výrazy - Wikislovní

 1. Slovník je doplněn i o některá slova či zkratky z dob normalizačního socializmu, která dnešní mládeži už nic neříkají. Věřím, že tento slovník zaujme jak mladou generaci - aby se podívali, jak mluvili jejich rodiče. Koneckonců řada výrazů se používá dodnes, některé časem změnily svůj význam, nebo se.
 2. Praha - Fotni to tím tvým pětkovým ajfounem a přes apku to uprav a sendni na fejsko. Pak mi písni, ti to volajkuju. Tak nějak hovoří borečci, úlětáčci, kotletky, lasičky, zkrátka cool teenageři. Dospělí přitom nemohou nad touto svahilštinou mávnout rukou s poukazem, že je to jiný svět a jim do toho nic není a že do něj tedy rozhodně pronikat nebudou
 3. Přejaté slovo (přejímka, výpůjčka) je slovo (vzácněji sousloví, idiom či celá fráze), které je převzato ze zdrojového jazyka (donoru) a začleněno do lexika přebírajícího jazyka (recipientu), aniž by bylo přeloženo. Dochází tím k obohacování a rozšiřování lexika přebírajícího jazyka. Podobným případem je kalk, v tomto případě však je přejaté slovo.
 4. Ale původ slangového slova majznout je naprosto jasný, jak ukázal I. Němec v znamenité studii o výrazech s hláskovou skupinou -ajs-/-ajz-, NŘ 43, s. 18 násl.: majznout je expresívní nebo expresívnější varianta k máznout. Sr. vyplajznout k vypláznout, nebo vyplatit, vyflajznout se k vyfláknout se, zblejznout k blíznout

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Slovníky > Slangové slovníky Právní upozornění: . Veškeré informace prezentované na tomto serveru jsou autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nositelem autorských práv k těmto stránkám je ÚJČ AV ČR, v. v. i. Jakékoliv kopírování informací zde uvedených je možné pouze se souhlasem autora Z obyčejného spisovného slova se v určitém kontextu stává vulgarizmus, nadávka či projev pohrdání. Nejde o naši českou specialitu. Vulgarismy nacházíme ve všech světových jazycích a není tomu jinak i v polštině. A to je i odpověď na otázku, proč vznikl tento slovník polských vulgárních výrazů Tak jako odborné názvy vůbec realizují se i sledované slangové názvy jen jako slova patřící ke slovním druhům plnovýznamovým: centrální postavení mají slangová jména podstatná (pojmenovávají substance, u kterých se ve slanzích jeví nejaktuálnější pojmenovávací potřeba), méně častá jsou slangová slovesa.

Co znamená podstatné jméno slang? Význam slova slang ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, ruštiny a polštiny původ slova injekce Text dotazu. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaký je etymologický původ slova injekce. Případně jaké jsou jeho slangové varianty. Velice Vám děkuji a přeji hezký den. Odpověď. Dobrý den, injekce - vstřikování, vstříknutí látky (zpravidla s léčivým účinkem) do organismu. Zdroj: KLIMEŠ, Lumír baraba ničema, k nám se dostalo v 19. stol. s italskými dělníky budujícími tunely, jiný význam slova u nás býval právě dělník-tunelář. barabovat - polic. dopustit se trestného činu, spáchat zločin. barák - 1. kasárna, ubytovna, jedna z budov vězeňského komplexu apod. (v tomto významu s předl. na)

Slova převzatá z jiných jazyků, zejména angličtiny, odborné výrazy, slangové výrazy apod. Tato slova se vyskytují všude kolem nás a není možné je všechny znát, právě proto je tu náš slovník cizích slov A []. aj, aji - nářeční ekvivalent spojky i,nebo také užívaný na Moravě a ve Slezsku; B []. banhof - nádraží na Karvinsku, tzv. Po naszymu (přejato z němčiny) baňka - ozdoba na stromeček (Morava Pomocí slova guys voláme nebo oslovujeme nějakou skupinu lidí. Nemusí se tedy jednat pouze o mužské pohlaví. Nejčastěji je užívané ve spojení hey guys, jako české hele, lidi. 14. What's up? Běžná otázka v hovorové angličtině, která se ptá, co děláme, co se děje na česká slova nasaďte SSJČ: rádoby (přísl. hovor. expr.) = chtěně, předstíraně, zdánlivě, domněle (rádoby učené řeči; mluvil rádoby bodře). A až se (nejlépe tamtéž) poučíte o významu slova upřímný, zjistíte, že sousloví rádoby upřímný vůbec není příměr čili přirovnání

Jednotlivé slangy a slangové okruh

Flexit je slangové slovo moderní doby, zejména mezi mladistvými ve slovenskem jazyce. U nás by se dalo přisoudit slovu zevlit. nebo pak slovu zevl. Variant na vznik tohoto slova byla spousta. Jedni tvrdili, že slovní základ je odvozen do slova vlézt, respektive od že vleze slangové; věcné a synonymické (shrnují do skupin slova významově si blízká a poučují o shodách a rozdílech mezi jejich významy) - např. Český slovník věcný a synonymický; frekvenční (o častosti výskytu slov) - např. Frekvence slov, slovních druhů a slovních tvarů v českém jazyc

Za synonyma se považují i slova odvozená nebo slovotvorné varianty (dítě - děcko, jevit - projevit). Synonymy jsou také výrazy nářeční, argotické, slangové, které doplňují neutrální výraz (chlapec - ogar) Tvoření zkratkové se omezuje na jména výrobků a institucí, mechanické krácení je z velké části nespisovné, u obecných jmen nepřejatých převážně slangové a argotické. Slova takto utvořená postihují často aktuální skutečnosti dnešního života ( Svazarm, děldop )

Slangový slovní

Slangové výrazy ale patří k jejich věkové i sociální skupině a nemá cenu se snažit jejich slovník měnit a z této skupiny je vyčleňovat. Nebojte se, s přibývajícím věkem začnou vaše děti samy mluvit zase normálně a všechno se srovná Zde naleznete 12 významů slova list. Můžete také přidat význam slova list sami . 1: 3 0. list - přídatný orgán rostlinného stonku, který slouží k fotosyntéze hrací karta - slangové označení pro jednu kartu, či označení hraní karet list papír [..] Zdroj: cs.wikipedia.org: 10: 0 0 A []. absentér, absenthér - student s velkou absencí; ájina, anglina, angína - anglický jazyk; anča - anatomie; astka, asťa - asistentka; albík - alber Cizí slova do našeho jazyka pronikají několika způsoby.Asi nejčastější cesta vede z klasické latiny a řečtiny. Odborné termíny, medicínské pojmy, pojmenování společenských jevů, filozofických kategorií, pojmy z umění, matematiky, astronomie, přírodních věd - jestliže nemají český slovní základ, jsou s největší pravděpodobností řeckého nebo. V češtině žijí i slova magořit, tedy bláznit, duševně churavět, zmagořit, tedy zbláznit se, magořina, šílenství, a magorka, což je slangové pojmenování psychiatrického oddělení nemocnice, eventuálně zařízení pro psychicky nemocné vůbec. Magor je svým původem jedno z nejzajímavějších českých slov

Pro všechny výrazy, které uvádíte, se nám nepodařilo najít, v nám dostupných zdrojích, vysvětlení. V každém případě se ale jedná většinou nejspíš o slangové výrazy nebo o argot. S. 69: meloun = milion korun. S. 76: pětka = deset korun. Zdroj: SUK, Jaroslav. Několik slangových slovníků. Praha: Inverze, 1993. ISBN 80. Slangové slovo, jehož význam umíte vysvětlit Takové, o kterém byste se chtěli dozvědět, co znamená Můžete doplnit současné slovo o své vlastní vysvětlení významu » Proč nebylo mé slovo přidáno? » Přejít na slovník slangu » Přejít na nově přidaná slova. Význam slova Od: nny28 18.10.20 23:03 odpovědí: 6 změna: 29.10.20 15:58 Asi to je stupidní dotaz, ale někde jsem od někoho slyšela jak říkal odšpuntoval jsem jí Jazyky miluji, ale kvůli různým překážkám bylo pro mě jejich studium obtížnější, než bych si přál. Abyste mohli překonávat překážky při studiu jazyků snadněji než já, vznikl tento blog Nověji pronikající slova z ruš [21]tiny nebo starší slova zvyšující vlivem ruštiny svou frekvenci, resp. rozšiřující nebo měnící svůj funkční rozsah, mají v celonárodní slovní zásobě ne plně spisovné a nespisovné zpravidla silnější nebo slabší zabarvení expresívní a povětšině patří do vrstvy spíše.

Neformální a slangové výrazy; Skutečnou hovorovou angličtinu; Obraty a hlášky, které se opravdu hodí znát; Nová slova, která si ještě ani nenašla cestu do slovníku; Kurz je určený: Pro všechny, kteří se chtějí naučit ovládat hovorovou angličtin Jindy jde o slangové obraty z neutrálních slov [3] (dělat dveře ‚měnit strany dveřních uzávěr obousměrných tramvajových vozů', podobně dělat výhybky, dělat kasu ‚vybírat peníze z pokladniček samoobslužného provozu', dát světlo ‚propojit osvětlovací obvody vlečného vozu s motorovým vozem vodivou tyčí.

Naučit Obyčejné slangové slovo a hovorové výrazy v italštině s definicemi v angličtině. Záznamy také identifikovat italské slovo nebo fáze podle typu ná slova a mnohdy mění velmi radikáln ě význam slov. Jakmile se jim zdá, že nové po-jmenování ztrácí svou originalitu a sílu p ůsobivosti, vytvá řejí další synonymická po-jmenování. Na slovní zásob ě našeho národního jazyka se podílejí nejen slova spisovná, obo-hacují ji i slova nespisovná

slang - ABZ.cz: slovník cizích slo

Kamioňácké truckerské slangové výrazy. Silniční slangové pojmy. Martin Adámek Programátor, učitel, cyklocestovatel, autor. Pravděpodobně pochází z anglického slova side [sajd] (strana, bok, boční), podobně jako sajdkára (u motorky) se česky řekne postranní vozík a anglicky side car.. Slova, která Vám přinášíme v tomto článku, jsou daleko za hranicí průměrné paměti. Často také v němčině vznikají noví rekordmani, kteří jsou po uvážení úředně rušeni a nahrazováni obratnějšími slovními spojeními. Slangové označení pro společnost, která provozuje službu s masovou komunikací. 2. 49. Cikorka je jednak náhražka kávy, jednak hanlivé slangové označení Romů. Cikorka je upražený rozdrcený kořen rostliny čekanky obecné. Využívá se jako náhražka kávy díky podobné barvě a aromatu. Cikorka byla oblíbená během obou světových válek, kdy byla káva nedostatkovým zbožím. Vzhledem k tomu, že cikorka neobsahuje kofein, byla zvláště oblíbená u dětí. Slovník Tradera pro všechny, kteří chtějí porozumět jazyku profesionálního tradera. Ve videiích mě často slyšíte říkat různé trading slangové slova a spojení, jako například setup, toto má squeeze, velké volume, toto je náš první target a tak dále. Zde se dozvíte, co jednotlivá slova při obchodování na burze znamenají. . Zatím přinášíme základní pojmy.

Kategorie:Slangové výrazy/čeština - Wikislovní

Nepoužívejte vulgární slova, slangové slova (pokud použijete slangové slovo, napište ho s uvozovkami, ale ať je dané slovo více výjimkou než pravidlem). Zapomeňte na neetické myšlenky, protispolečenské názory, názory propagující poškozování lidského zdrav. Najít to správné jméno pro auto je zatraceně těžké. Musí být výstižné, mělo by mít příběh, ve všech jazycích by mělo znít když už ne sexy, tak alespoň přijatelně, a přitom už na víc než 800 tisíc označení mají automobilky ochranné známky. Tady je 30 modelů, které mají zajímavá jména. A taky 30 vysvětlení, jak k nim vlastně přišla Pokud s PPC reklamou začínáte, doporučuji se zaměřit na klíčová slova, která přímo souvisí s Vaším podnikáním. Nezapomeňte také na slangové výrazy, které mohou vaši zákazníci používat, nebo také na výrazy, které veřejnost používá, i když se nejedná o správné pojmenování. Prodáváte dveřní kliky

Představujeme vám novinku z řady slovníků Lingea, které se zaměřují na hovorový jazyk a slang, zejména mladé generace.Naším cílem bylo vytvořit zcela aktuální slovník, v němž najdete běžné hovorové a slangové výrazy z dnešní němčiny.. Dnešní dynamická doba se odráží i v tom, jak mluvíme Čeština je nesmírně pružným jazykem, pokud jde o nalézání a vytváření synonym. Obzvlášť, pokud jde o synonyma vyjadřující oblíbené činnosti. U Čechů je jednou z takových činností tradičně i popíjení alkoholu Slangové pojmenování stříbrňák slouží mj. k rychlé identifikaci karasa stříbřitého od jeho příbuzného, karasa obecného. Původ názvu stejně jako mnohá slangová pojmenování je zřejmě odvozen od slova lupen - tedy list Angličtina pro lékaře - Manuál pro praxi - Joy Parkinson . Potřebujete mluvit s anglicky mluvícím kolegou (lékařem, zdravotníkem) či pacientem GALERIE Instagram týdne - Slova z placu + DALŠÍCH 10 FOTEK + DALŠÍCH 11 FOTEK. Pokud se chcete podělit o další slangové perly z oblasti filmu, neváhejte zkontaktovat správce účtu. Ten vám bude v těchto těžkých a nudných časech určitě vděčný. Sdílet. Diskuze

Slovník teenagerů - Lekce teenagerovštiny - služby, firmy a internetové stránky Praha - Co je c seřadit: seřadit slova abecedně die Worte alphabetisch (an)ordnen, alphabetisieren. skoupý: skoupý na slovo wortkarg. souvislost: vytrhnout slova koho ze souvislosti j-s Worte aus dem Kontext reißen. synonymní: synonymní slovo ein synonymes Wort. šuškat: šuškat komu do ucha láskyplná slova j-m Kosewörter ins Ohr flüster Tato slova jsou obyčejně používána Kolumbijci a mohou se naučit pomoci lidem pochopit, co se děje v rozhovoru, pokud některý z nich vznikne. Tato slova se běžně používají po celé zemi, ale jednotlivé regiony mají také vlastní slangová slova nebo různé způsoby, jak říkat věci

Jitka Čvančarová (42) se ocitla pod palbou kritiky mnoha uživatelů sociálních sítí. Při imitování raperky Cardi B v show Tvoje tvář má známý hlas použila v textu písně slovo nigga, ze strany bělochů slangové hanlivé označení pro Afroameričany. Podle kritizujících je to rasistické. Herečka se omluvila

Slang - Wikipedi

Bakalárska :: PÍSANIE PRÁCSynonyma, antonyma, homonymie, polysémie

Slangové slovníky Knihy

původ slova injekce — PSK - Ptejte se knihovn

Zlatomoravčania, rozumiete vôbec týmto hláškam? 15IM Dejf Kaňovský: Proč je dobré řešit samomaty - šachujNovoročenky - Novoročenky 2021, Novoroční přání, PFKASlangové a lidové názvy ryb - 3
 • Jak malovat krajinu akvarelem.
 • Stavovská monarchie definice.
 • Luxusní kosmetická taštička.
 • Zajímavé boty.
 • Make funny photos online.
 • Historie snídaně.
 • Boxerský trénink.
 • Efteling prices.
 • Hadej kdo youtube.
 • Robinson jihlava cenik.
 • Pánský krém proti vráskám.
 • Vranovice restaurace.
 • We are shisha ostrava.
 • Pojištění závažných onemocnění česká pojišťovna.
 • Antistresové magnetické kuličky.
 • Apple watch hermes cifernik.
 • Fotografické tábory.
 • Žert film obsazení.
 • Affinity photo windows download.
 • Faraoni hmyz.
 • Bílkoviny chemie.
 • B 17.
 • Objímka žárovky w5w.
 • Long island ice tea recept.
 • Jan tříska obecná škola.
 • Směnař česká pošta.
 • Mongolové na moravě.
 • 3d tuning download pc.
 • Najizdeci rampa.
 • Porsche panamera turbo s e hybrid.
 • Snubní prsteny chirurgická ocel české budějovice.
 • Reakce mužů na těhotenství.
 • Bořek stavitel text.
 • Černobylské deníky 2 online.
 • Veslovací trenažér nordictrack rx800.
 • A0 16 a4.
 • Provence sedací souprava.
 • Výprodej barových židlí.
 • Bazos zvirata daruji.
 • Online filmy ke shlédnutí zdarma bez limitu.
 • Na havaji.